Časopis
Fyzikálne faktory prostredia

ehs-online-learning-default-f

Náš časopis

Hlavným dôvodom pri zakladaní nášho časopisu bola absencia odborného periodika, ktoré by komplexne pokrývalo oblasť fyzikálnych faktorov ako
v pracovnom, tak v životnom prostredí.
Od tohto času si získal pevnú pozíciu
na trhu s odbornými periodikami. Cieľom časopisu je vytvorenie a poskytnutie priestoru, ktorý umožňuje skĺbiť vedomosti a skúsenosti odborníkov z praxe, akademickej pôdy, pracovno-zdravotných služieb, úradov verejného zdravotníctva, ako aj všetkých záujemcov z tejto oblasti pre prezentáciu svojich prác a projektov. Snažíme sa, aby sa v náplni časopisu prelínala teória s praxou.

Hlavným dôvodom pri zakladaní nášho časopisu bola absencia odborného periodika, ktoré by komplexne pokrývalo oblasť fyzikálnych faktorov ako v pracovnom, tak v životnom prostredí. Od tohto času si získal pevnú pozíciu na trhu s odbornými periodikami. Cieľom časopisu je vytvorenie a poskytnutie priestoru, ktorý umožňuje skĺbiť vedomosti a skúsenosti odborníkov z praxe, akademickej pôdy, pracovno-zdravotných služieb, úradov verejného zdravotníctva, ako aj všetkých záujemcov z tejto oblasti
pre prezentáciu svojich prác a projektov. Snažíme sa, aby sa v náplni časopisu prelínala teória s praxou.

Hlavným dôvodom pri zakladaní nášho časopisu bola absencia odborného periodika, ktoré
by komplexne pokrývalo oblasť fyzikálnych faktorov ako v pracovnom, tak v životnom prostredí. Od tohto času si získal pevnú pozíciu
na trhu s odbornými periodikami. Cieľom časopisu je vytvorenie
a poskytnutie priestoru, ktorý umožňuje skĺbiť vedomosti
a skúsenosti odborníkov z praxe, akademickej pôdy,
pracovno-zdravotných služieb, úradov verejného zdravotníctva,
ako aj všetkých záujemcov
z tejto oblasti
pre prezentáciu svojich prác
a projektov.
Snažíme sa, aby sa v náplni časopisu prelínala teória s praxou.

Recenzované príspevky

Bezplatné publikovanie

Uzávierka príspevkov 2x ročne
(koniec mája a koniec novembra)

Recenzované príspevky

Bezplatné publikovanie

Uzávierka príspevkov
2x ročne

Recenzované príspevky

Bezplatné publikovanie

Uzávierka príspevkov
2x ročne

Cenník

Vyberte požadovaný cenový plán

V prípade objednávok a akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.

19,80€

bez DPH 18€

13,20€

BEZ DPH 12€

?

KONTAKTUJ NÁS

Sme Tu, Aby Sme Vám Pomohli

email

Ing. Anna Yehorova
ffp.cas.ke@gmail.com

Telefón

Ing. Anna Yehorova
+421 944 562 678

KONTAKTUJ NÁS

Sme Tu, Aby Sme Vám Pomohli

email

Ing. Anna Yehorova
ffp.cas.ke@gmail.com

Telefón

Ing. Anna Yehorova
+421 944 562 678

KONTAKTUJ NÁS

Sme Tu, Aby Sme Vám Pomohli

email

Ing. Anna Yehorova
ffp.cas.ke@gmail.com

Telefón

Ing. Anna Yehorova
+421 944 562 678