Meranie hluku

shutterstock_107834711
  • Meranie hluku v pracovnom prostredí ku kategorizácii prác
  • Meranie hluku zo stavebnej činnosti
  • Meranie hluku z cestnej, železničnej a leteckej dopravy
  • Krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku
  • Sťažnosti na hluk z rôznych zdrojov