O nás

 

Spoločnosť lbSolve, s. r. o. je spoločnosťou, ktorej cieľom je poskytovať služby v oblasti riešenia problematiky fyzikálnych faktorov životného a prostredia pracovného.

Hlavnou náplňou spoločnosti je meranie fyzikálnych faktorov prostredia, predovšetkým hluku a vibrácií, spracovanie a vyhodnotenie nameraných dát a tiež sprostredkovanie služieb v danej oblasti. Spracovávame hlukové štúdie a navrhujeme opatrenia na znižovanie negatívneho vplyvu faktorov prostredia na človeka.

Poskytované služby sú určené pre pracovno-zdravotné služby, Úrady verejného zdravotníctva, investorov a projektantov, pre potreby fyzických a právnických osôb.

Prioritou našej spoločnosti je poskytovať klientom kvalitné služby s profesionálnym prístupom.