Služby

Naša spoločnosť vykonáva merania hluku a vibrácií pomocou najmodernejších meracích prístrojov.

ÚŽASNÉ SLUŽBY

Čo ponúkame

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti objektivizácie, hodnotenia a merania hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, merania v oblasti stavebnej akustiky.

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti objektivizácie, hodnotenia a merania hluku
a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, merania v oblasti stavebnej akustiky.

Naša spoločnosť ponúka služby
v oblasti objektivizácie, hodnotenia
a merania hluku
a vibrácií
v životnom a pracovnom prostredí, vypracovanie hlukových štúdií
pre všetky stupne projektovej dokumentácie, merania v oblasti stavebnej akustiky.

e

christopher-burns-Wiu3w-99tNg-unsplash

Meranie hluku a vibrácií

Meranie hluku
a vibrácií

V rámci meraní týchto fyzikálnych faktorov ponúkame:

Merania hluku v životnom prostredí

V rámci meraní hluku v životnom prostredí ponúkame:

Merania hluku v pracovnom prostredí

V rámci meraní hluku v pracovnom prostredí ponúkame:

Meranie vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

V rámci meraní vibrácií v životnom a pracovnom prostredí ponúkame:

Meranie vibrácií v životnom a pracovnom prostredí

V rámci meraní vibrácií v životnom
a pracovnom prostredí ponúkame:

e

138795615_849986359124227_4329016871469977485_n

Hlukové štúdie​

V rámci vypracovania hlukových štúdií Vám ponúkame:

Hlukové štúdie

V rámci vypracovania hlukových štúdií Vám ponúkame:

138795615_849986359124227_4329016871469977485_n

e

Дизайн без названия (7)

Stavebná akustika

V rámci merania stavebnej akustiky ponúkame meranie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti stavebných konštrukcií.

Kontaktuj nás

Sme tu, aby sme vám pomohli

email

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
alexandra.goga@lbsolve.sk

Telefón

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
+421 907 038 311

email

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
alexandra.goga@lbsolve.sk

Telefón

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
+421 907 038 311

email

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
alexandra.goga@lbsolve.sk

Telefón

Ing. Alexandra Goga Bodnárová, PhD.
+421 907 038 311