Služby

  • meranie a monitorovanie kvality ŽP (hluk, vibrácie),
  • sprostredkovanie služieb v oblasti merania, objektivizácie a hodnotenia fyzikálnych faktorov prostreedia,
  • vydavateľská činnosť.

Časopis „Fyzikálne Faktory Prostredia“
(časopis o problematike fyzikálnych faktorov prostredia)